בראשית


ויקרא שמות

בראשית

דברים במדבר

 

תשס"ה תשס"ו תשס"ז תשס"ח תשס"ט תש"ע תשע"א תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ה תשע"ו תשע"ז תשע"ח תשע"ט
בראשית בראשית בראשית בראשית בראשית בראשית

  

בראשית בראשית בראשית

  

בראשית

  

בראשית

  

בראשית

  

בראשית

  

בראשית

  

בראשית

  

נח נח נח נח נח

  

נח

  

נח

  

נח

  

נח

  

נח נח נח נח נח נח
לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך

  

לך לך

  

לך לך

  

לך לך

  

לך לך

  

לך לך  לך לך  לך לך  לך לך  לך לך  לך לך 
וירא וירא וירא וירא וירא

  

וירא וירא

  

וירא

  

וירא

  

וירא וירא וירא וירא וירא וירא
חיי שרה חיי שרה חיי שרה חיי שרה חיי שרה

  

חיי שרה

  

חיי שרה חיי שרה

  

חיי שרה

  

חיי שרה חיי שרה חיי שרה חיי שרה חיי שרה חיי שרה
תולדות תולדות תולדות תולדות תולדות

  

תולדות

  

תולדות תולדות

  

תולדות

  

תולדות תולדות תולדות תולדות תולדות תולדות
ויצא ויצא ויצא ויצא ויצא

  

ויצא

  

ויצא

  

ויצא

  

ויצא

  

ויצא ויצא ויצא ויצא ויצא ויצא
וישלח וישלח וישלח וישלח וישלח

  

וישלח

  

וישלח

  

וישלח

  

וישלח

  

וישלח וישלח וישלח וישלח וישלח וישלח
וישב וישב וישב וישב וישב

  

וישב -חנוכה

  

וישב

  

וישב - חנוכה

  

וישב

  

וישב וישב וישב וישב וישב וישב
מקץ מקץ מקץ מקץ מקץ

  

מקץ מקץ - חנוכה

  

מקץ - חנוכה

  

מקץ - חנוכה

   

מקץ - חנוכה מקץ - חנוכה מקץ מקץ - חנוכה מקץ - חנוכה מקץ - חנוכה
ויגש ויגש ויגש ויגש ויגש

  

ויגש

  

ויגש

  

ויגש

  

ויגש

 

ויגש ויגש ויגש ויגש ויגש ויגש
ויחי ויחי ויחי ויחי ויחי

  

ויחי

  

ויחי

  

ויחי

  

ויחי

 

ויחי - צום י' טבת

ויחי

ויחי

ויחי

ויחי

ויחי