דברים  


ויקרא שמות

בראשית

דברים במדבר

 

תשס"ה תשס"ו תשס"ז תשס"ח תשס"ט תש"ע תשע"א תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ה תשע"ו תשע"ז תשע"ח
דברים דברים דברים דברים דברים

  

דברים

  

דברים

  

דברים

  

דברים

  

דברים דברים דברים דברים דברים
ואתחנן ואתחנן ואתחנן ואתחנן ואתחנן ואתחנן

  

ואתחנן

  

ואתחנן

  

ואתחנן

  

ואתחנן ואתחנן ואתחנן ואתחנן ואתחנן
עקב עקב עקב עקב עקב

  

עקב

  

עקב

  

עקב

  

עקב

  

עקב עקב עקב עקב עקב
ראה ראה ראה ראה ראה ראה

  

ראה

  

ראה

  

ראה

  

ראה ראה ראה ראה ראה
שופטים שופטים שופטים שופטים שופטים

  

שופטים

  

שופטים

  

שופטים

  

שופטים

  

שופטים שופטים שופטים שופטים שופטים
כי תצא כי תצא כי תצא כי תצא כי תצא

  

כי תצא

  

כי תצא

  

כי תצא

  

כי תצא

  

כי תצא כי תצא כי תצא כי תצא כי תצא
כי תבא כי תבא כי תבא כי תבא כי תבא

  

כי תבא

  

כי תבא

  

כי תבא

  

כי תבא

  

 

כי תבא כי תבא כי תבא כי תבא כי תבא
נצבים נצבים נצבים - וילך נצבים נצבים - וילך

  

נצבים - וילך

ראש השנה

תשע"א

  

נצבים - וילך

ראש השנה

תשע"ב

  

נצבים

ראש השנה

תשע"ג

  

נצבים - וילך

  

נצבים - וילך נצבים נצבים נצבים - וילך נצבים - ראש השנה
וילך וילך וילך וילך - שבת שובה
        ראש השנה

תש"ע

  

וילך

שבת שובה

  

יום כיפור

תשע"ד

יום כיפור האזינו - סוכות וילך
האזינו האזינו יום הכיפורים יום הכיפורים האזינו

  

האזינו יום כיפור

  

סוכות תשע"ג

  

    סוכות      
וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה וזאת הברכה