פרשת השבוע
הלכות שבת
שיעורים בגמרא
שיעורים בהלכה
חגי ומועדי ישראל

שיעורים

בהלכה


מצות עשה שהזמן גמרא

(ותמונה אינכם רואים זולתי קול)

כוונה במצוות
הלל - ה' אייר

(ותמונה אינכם רואים זולתי קול)

מעלין בקודש ואין מורידין

(ותמונה אינכם רואים זולתי קול)

זמן בר מצוה

(ותמונה אינכם רואים זולתי קול)

הלכה למשה מסיני

(ותמונה אינכם רואים זולתי קול)

קיראת שמע כהלכתה

(English)