פסח

Passover 2009 Recommended List


ספירת העומר ימים נוראים
פסח שבועות

סוכות

פורים

חנוכה חודש אב

 

אורז בפסח

(וחסרון לא יוכל להמנות)

שבת - ערב פסח
שבת הגדול

(ותמונה אינכם רואים זולתי קול)

אוכל נפש

(וחסרון לא יוכל להימנות)