שמות  


ויקרא שמות

בראשית

דברים במדבר

 

תשס"ה תשס"ו תשס"ז תשס"ח תשס"ט תש"ע תשע"א תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ה תשע"ו תשע"ז תשע"ח
שמות שמות שמות שמות שמות

  

שמות

  

שמות

  

שמות

  

שמות

  

שמות שמות שמות שמות שמות
וארא וארא וארא וארא וארא

  

וארא

  

וארא וארא

  

וארא

  

וארא וארא וארא וארא וארא
בא בא בא בא בא

  

בא

  

בא

  

בא

  

בא

  

בא בא בא בא בא
בשלח בשלח בשלח בשלח בשלח

  

בשלח

  

בשלח

  

בשלח

  

בשלח

  

בשלח בשלח בשלח בשלח בשלח
יתרו יתרו יתרו יתרו יתרו

  

יתרו

  

יתרו

  

יתרו

  

יתרו

  

יתרו יתרו יתרו יתרו יתרו
משפטים משפטים משפטים משפטים משפטים

  

משפטים

  

משפטים

  

משפטים

  

משפטים

  

משפטים משפטים - שקלים משפטים משפטים משפטים
תרומה תרומה תרומה תרומה תרומה

  

תרומה

  

תרומה

  

תרומה

  

תרומה

  

תרומה תרומה תרומה תרומה תרומה
תצוה תצוה תצוה תצוה תצוה תצוה תצוה

  

תצוה

  

תצוה - פורים

  

תצוה   תצוה - זכור תצוה תצוה תצוה - פורים
כי תשא כי תשא כי תשא כי תשא כי תשא

  

כי תשא

  

כי תשא - פורים קטן

  

כי תשא כי תשא - פרש פרה

  

כי תשא - פורים קטן כי תשא כי תשא כי תשא - פרה כי תשא
ויקהל ויקהל ויקהל-פקודי ויקהל ויקהל-פקודי

  

ויקהל-פקודי

  

ויקהל

  

ויקהל - פקודי

פרשת פרה

  

ויקהל - פקודי

  

ויקהל ויקהל - פקודי ויקהל - שקלים ויקהל - פקודי - החודש ויקהל - פקודי
פקודי פקודי פקודי פקודי

  

פקודי - שקלים פקודי