תהלים

Tehillim

הפטרות

Haftarot

חומש

Chumash

מגילת אסתר

Megilat Esther

סליחות

Selihot

משלי

Mishle

שיר השירים

Shir Hashirim


הפטרות

Haftarot


דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלותך שמיני בא לך לך
ראה שלח לך תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר סיני כי תשא וישב
האזינו מסעי  בחקותי ויקהל מקץ
וזאת הברכה     פקודי ויגש
        ויחי