תהלים

Tehillim

הפטרות

Haftarot

חומש

Chumash

מגילת אסתר

Megilat Esther

סליחות

Selihot

משלי

Mishle

שיר השירים

Shir Hashirim


סליחות עם הרב עובדיה יוסף שליט"א

Selihot (Rabbi Ovadia Yoseph Shlita)


חלק ב

Part 2

חלק א

Part 1