ויקרא  


ויקרא שמות

בראשית

דברים במדבר

   

תשס"ה תשס"ו תשס"ז תשס"ח תשס"ט תש"ע תשע תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ה תשע"ו תשע"ז תשע"ח
ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא

  

ויקרא

 

ויקרא

 

ויקרא

 

ויקרא

 

ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא
צו צו צו צו צו צו

 

צו - פורים

 

צו צו - שבת הגדול

 

צו צו צו צו צו
שמיני שמיני שמיני שמיני שמיני שמיני

 

שמיני - פרה

 

פסח - תשע"ב

 

 

 

 

 

 

תזריע תזריע תזריע מצורע תזריע תזריע-מצורע

  

תזריע-מצורע

 

תזריע-החודש

 

שמיני

 

שמיני

 

שמיני שמיני שמיני - פרה שמיני שמיני
מצורע מצורע מצורע מצורע תזריע - מצורע

 

תזריע - מצורע

 

תזריע תזריע-מצורע תזריע-ראש חודש-פרשת החודש תזריע-מצורע תזריע-מצורע
אחרי מות אחרי מות אחרי מות - קדושים אחרי מות אחרי מות - קדושים

  

אחרי מות - קדושים

 

אחרי מות

שבת הגדול

 

    מצורע מצורע- שבת הגדול    
קדושים קדושים קדושים פסח

 

אחרי מות

קדושים

 

אחרי מות

קדושים

 

אחרי מות אחרי מות-קדושים אחרי מות אחרי מות - קדושים אחרי מות - קדושים
קדושים

 

קדושים קדושים
אמור אמור אמור אמור אמור

  

אמור

 

אמור

 

אמור

 

אמור

 

אמור אמור אמור אמור אמור
בהר סיני בהר סיני בהר סיני - בחקותי בהר סיני בהר סיני

 בחקותי

  

בהר סיני

בחקותי

  

בהר סיני

 

בהר סיני

בחקותי

 

בהר סיני

בחקותי

 

בהר סיני בהר סיני בחקותי בהר סיני בהר סיני

בחקותי

בהר סיני

בחקותי

 בחקותי  בחקותי  בחקותי בחקותי

 

בחקותי - ל"ג בעומר בחקותי